info@lahav-f.org.il - 073-744-3441

אימון חייבים

נפתח נגדכם תיק הוצל”פ?
הרשיון שלכם בסיכון!!!
שלא נדבר על לצאת מהארץ!!!
השנים האחרונות, וכתוצאה מחובות עצומים החליטה מדינת ישראל בפה אחד שהדרך לגבות חובות היא על ידי הפחדת החייב
ונקיטת הליכים נגדו.
כתוצאה מכך הוחלט שהדרך הטובה ביותר להלחיץ את החייב היא עיקול רשיון נהיגה של אותו החייב ואת חומרת המצב אותו חייב יבין ברגע החידוש.
כיום 40 אחוז מכלל מדינת ישראל עובדים על רכבים שאותם קיבלו ממקומות עבודתם וללא רשיון אין דרך להעסיק אותם.
עוד סנקציה שמקובלת בעבר היא עיקוב יציאה מהארץ אך הרבה חייבים שנפתחו נגדים תיק הוצל”פ מתעלמים מזה ופשוט לא עוזבים את הארץ.
חשוב להבין שכל תיק זוכה רוצה את כספו בחזרה ורובם יהיו מוכנים להגיע להסדר עם אותו חייב.

דבר ראשון חייב להבין מיהו זוכה:

זוכה הוא אדם המחזיק בפסק-דין, שיק, חשבונות או כל מסמך אחר המחייב אדם לשלם לו, או לעשות פעולה שהוא מחויב לעשות. על הזוכה להחזיק באישור על זכאותו לכך (פסק-דין, שיק, שטר וכיוב’).

לפתיחת תיק פסק-דין כספי :

בקשה לביצוע פסק-דין כספי מטרתה להוציא לפועל פסקי דין שניתנו בהליך שיפוטי קודם ולבצע אותם כפי שנכתב ונדרש על פי החוק. על מנת לעשות כן יש להגיע ללשכת ההוצאה הפועל עם המסמכים הבאים:

מילוי טופס הבקשה לביצוע – טופס 802

פסק-דין מקורי או נאמן למקור (הנושא את המספר המזהה של הנתבע. לחילופין, ניתן לצרף מסמך מתיק בימ”ש, הנושא את המספר המזהה של הנתבע, חתום ומאושר ע”י מזכירות בימ”ש), מאושר וחתום על ידי מזכירות בית המשפט.

תשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן, ולא פחות מ- 100 ₪ (הסכום מתעדכן לעתים).

לפתיחת תיק שטרות והמחאות:

שיקים או שטר שלא כובד, ניתן להגיש לביצוע בכל לשכה

•· טופס בקשה לביצוע, טופס 801.

שיק/שטר מקורי עם עותק צילום משני צדדיו.

ייפוי כוח במידה והזוכה מיוצג על ידי עורך-דין.

תשלום אגרה בסך 1.25% מגובה החוב המעודכן, ולא פחות מ- 162 ₪ (הסכום מתעדכן לעתים).

שימו לב: בתיק שטר נדרש לבייל את השטר בהתאם לגובה השטר. יש להתעדכן במזכירות ההוצאה לפועל לגבי הביול.

לפתיחת תיק מזונות

תיק מזונות מטרתו לכבד את פסק-הדין שניתן על ידי בית המשפט עבור הוצאות המחיה והמגורים של הזוכה וילדיו, עד הגיעם לגיל 18 או 21, ו/או על פי פסק-הדין. המסמכים שיש לצרף:

•·טופס בקשה לביצוע, טופס 804 וכן טופס 807 לחישוב קרנות.

פסק-דין מאושר מקורי או נאמן למקור.

ייפוי כוח, במידה והזוכה מיוצגת על ידי עורך-דין, במידה ולא אז ניתן להתקדם לבד

אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת סכומים דרכם, אם קיימים כאלה.

תיק משכון/משכנתא מוגש בעקבות פיגורים בתשלום ההתחייבות. המסמכים שיש לצרף:

טופס בקשה לביצוע, טופס 805.

שטר המשכון/משכנתא או העתק מאושר.
תצהיר לאימות העובדות.
ייפוי כוח, במידה והזוכה מיוצג על ידי עורך-דין.

לאחר פתיחת התיק, נשלחת לחייב אזהרה, המודיעה לו שנפתח כנגדו תיק הוצל”פ וכי עליו לשלם את חובו/לבצע את המעשה שנדרש לבצע.

מסירת אזהרה

קיימות שתי דרכים למסירת האזהרה לחייב:

מסירה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל – לשכת ההוצאה לפועל שולחת את האזהרה לחייב בדואר רשום. אישור המסירה מוחזר ללשכת ההוצאה לפועל, לצורך רישומו במחשב והחזרתו לשמירה על ידי הזוכה.

מסירה אישית על ידי ב”כ הזוכה או על ידי שליח מטעם ב”כ הזוכה – זוכה, המיוצג ע”י עו”ד לבצע את המסירה בעצמו.

מהי מסירת אזהרה כדין?

על מנת שהאזהרה תימסר כדין יש להקפיד על מספר כללים:

למסור את האזהרה לחייב עצמו או לבן משפחה הגר עמו ונראה שמלאו לו 18 שנים.

במקרה בו החייב הוא תאגיד, יש להחתים את האזהרה במשרד התאגיד, תוך ציון פרטי החותם המלאים.

אם החייב מסרב לקבל את האזהרה על השליח לציין זאת על גבי אישור המסירה והדבר ייחשב למסירה מלאה כדין.

אם לאחר שלושה ביקורים (במועדים שונים ובשעות שונות), החייב לא ענה או לא היה בבית, ניתן להדביק את האזהרה על דלת ביתו.

באחריותו של החייב להודיע ללשכת ההוצאה לפועל על כל שינוי בכתובתו. אם לא עשה כן, יראו כל מסמך שנשלח לכתובתו הידועה האחרונה כאילו הגיע ליעדו, גם אם הוחזר על ידי הדואר.

תחליף המצאה לאזהרה: במקרים בהם לא ניתן לאתר את החייב, הזוכה רשאי לבקש תחליף המצאה באחת מהדרכים הבאות:

פרסום נוסח האזהרה בעיתונים היומיים.

תלית נוסח האזהרה על לוח מודעות בבית המשפט.

תליית נוסח האזהרה במקום בו ידוע על מקום מגוריו או עיסוקו של החייב.

כל דרך אחרת הנראית לראש ההוצאה לפועל.

 
1
×
צרו קשר - לשליחת הודעה יש ללחוץ על האייקון
נגישות