info@lahav-f.org.il - 073-744-3441

הלוואה בערבות המדינה

הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

עסק חדש או עסק בתהליכי צמיחה, זקוק למקורות מימון על מנת להתפתח ולהשקיע, כאשר את פירות ההשקעה יראה רק כעבור זמן. גם אם בתחילת הדרך יזמים רבים משתמשים בהונם הפרטי, הרי שככל שהצרכים עולים כך גובר גם הצורך במקורות מימון חיצוניים.
הלוואה לטווח ארוך חשובה לעסקים שנכנסים לתהליכים של פיתוח (פיתוח מוצר, פיתוח שוק, גיוס לקוחות ועוד) בהם יש פערי זמנים בין ההוצאות לבין הכנסות צפויות.
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, מציעה לעסקים הלוואה בערבות מדינה!!!
תהליך אישור ההלוואה מהיר יחסית ועומד על 25 ימים מהגשת הבקשה.
זוהי הלוואה בנקאית לטווח בינוני-ארוך, שמשחררת את הלווה מהעמדת מלוא היקף הביטחונות, ומאפשרת לו לנצל את ההלוואה לטובת השקעות עתידיות, או לטובת הון חוזר, מבלי להיות תלוי בבנק.

לקרן שני מסלולים:

מסלול עסקים בהקמה – ערבות מדינה בשיעור של 85%, והלווה נדרש ל-10% ערבות. גובה ההלוואה במסלול זה הוא עד 500,000 ₪.
עסק בהקמה הינו אחד מהבאים:
1. עסק אשר טרם החל לפעול (בפרט אם תחילת הפעילות כרוכה בביצוע השקעות בפועל).
2. עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע”מ.
3. עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל.
4. בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום מגורים ומחליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 500,000 ₪ מיום הקמתו.
מסלול עסקים ותיקים – ערבות מדינה בשיעור של 70%, והלווה נדרש ל-25% ערבות. גובה הלוואה במסלול זה הוא עד 500,000 ש”ח או 8% מהמחזור, הגבוה מהשניים.
בכדי להקל עליכם בהגשת הבקשה לקבלת ההלוואה, אתם מוזמנים לפנות לא.א פתרונות פיננסיים ולקבל ליווי מקצועי התהליך כולל אבחון, כתיבת תוכנית עסקית והכנת המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה.

סוגי הלוואות

מסלול מהיר עד 100,000 ₪
מדינת ישראל מעמידה ערבות להלוואות לעסקים קטנים (עד 3 מיליון ₪ מחזור שנתי), במסלול עד 100,000 ₪,
תנאי הקרן:
סכום מקסימלי: עד 100,000 ₪.
תקופת ההלוואה: עד חמש שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס ועוד 54 תשלומי החזר.
ריבית: ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ”י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
בטחונות: עד 25% או לחילופין ערב נוסף על מלוא סכום ההלוואה. בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה. בהקמת עסק חדש: בטחונות וערבויות עפ”י תנאי מסלול עסקים בהקמה.

דרישות הסף:

המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:
מחזור שנתי: עד 3 מיליון ₪.
במטרת השקעה: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסך תוכנית ההשקעה.
בהקמת עסק חדש: השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה.
לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.
מסלול עד 500,000 ₪

תנאי הקרן:

סכום מקסימלי: עד 500,000 ₪.
תקופת ההלוואה: עד חמש שנים. מתוכם 6 חודשי גרייס ועוד 54 תשלומי החזר.
ריבית: ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ”י שיקול דעתו של הבנק ובאישור ועדת האשראי.
בטחונות: 10% בעבור סכום של עד 300 א’ ש”ח ו- 25% בעבור היתרה בהלוואות גבוהות מ- 300 א’ ש”ח, או לחילופין ערב נוסף של עד 40% מסכום ההלוואה. בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

דרישות הסף:
המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:
השקעת הון העצמי של לפחות 20% מסכום ההלוואה.
לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת קרן העולה העצמאי אשר הועמדה בשנת 2012 ואילך או מהקרן ליצואנים וגם אם זו ניתנה באמצעות בנק אחר.
מסמכים נדרשים עסק קיים:
1. דו”חות מבוקרים לשנים 20014-2015.
2. מאזני בוחן לשנים 2015-2016.
3. דו”חות מע”מ שנה אחרונה.
4. טפסי 102 / ביטוח לאומי עובדים שנה אחרונה.
5. דו”ח רשם החברות מלא (לחברה בלבד).
6. דו”חות עסקים/חברות קשורות (במידה ויש): דו”חות מבוקרים לשנים 2014-2015 + מאזן בוחן לשנת 2015..
7. דו”ח ריכוז יתרות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים בכל החשבונות של העסק.
8. דו”חות פירוט ניכיונות ודו”חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.
9. במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה – דו”חות רווח והפסד, מע”מ ושומות מס.

מסמכים נדרשים עסק חדש
10. תעודת עוסק מורשה (במידה ויש) או תדפיס מלא מרשם החברות (במידה ויש, לחברה בע”מ בלבד, ניתן לקבל תדפיס ע”י חיוג 171).
11. דו”חות עסקים/חברות קשורות (במידה ויש): דו”חות מבוקרים לשנים 2009-2011 + מאזני בוחן לשנים 2012-2013.
12. דו”ח ריכוז יתרות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים של כל החשבונות הפרטיים של היזמים.
13. דו”ח ריכוז יתרות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים של כל חשבונות העסקים/חברות קשורות (במידה ויש).
14. במידה וקיימת תוכנית עסקית נוספת, אנא צרף אותה.
15. הצעות מחיר עבור תכנית ההשקעות.
16. צילום תעודות זהות של היזמים.
17. קורות חיים של היזמים.
18. מסמכים נוספים הקשורים לעסק החדש ולתהליך הקמתו, באם קיימים (חוזה שכירות, חוזה זיכיון, מחירון שירותים/מוצרים,
הסכמים מול ספקים/לקוחות, מידע על הון עצמי בבעלות היזם, חשבוניות בגין כספים שכבר שולמו וכדומה).
:

 
נגישות
WhatsApp chat