info@lahav-f.org.il - 073-744-3441

הקפאת משכנתא

ייעוץ משכנתאות

להב שירותים פיננסים מתמחה בגיוס אשראי למשק הבית חייגו 073-7443441  נייד 052-8951557

מצב ראשון הוא הצורך של אותה משפחה להקפיא את המשכנתא כתוצאה מחוסר יכולת לשלם את תשלומי המשכנתא מכמה סיבות שהעיקרית מבניהם היא התמודדות עם אי יכולת לשלם את המשכנתא.

חשוב להדגיש שמוסר התשלומים הוא אחד הדברים החשובים בתהליך תשלום המשכנתא בגלל שאם התשלום יחזור דבר שכזה יכנס לדו"ח התשלומים ויפגום ביכולת מחזור עתידית, נטילת משכנתא חדשה או הגדלת משכנתא בעתיד.

במצבים מסוימים כמו תקופת מלחמה בהם כושר ההשתכרות יורד, מומלץ מאוד להקדים את הבנק ולהודיע להם על אי יכולת לשלם את התשלום ובכך ניתן לבקש מהבנק "הקפאת משכנתא".

מה חשוב להבין לפני שפונים לבנק?

דבר ראשון, התשלומים לא נעלמים אלה כמות תשלומי ההקפאה מתכנסים לסוג של הלוואה נוספת ונפרסים לאורך כל חיי המשכנתא, מנקודת מבט ראשונה הקפאה לתקופה ארוכה איננה כלכלית בעליל אך יחד עם זאת שמגיעים למצב של חוסר יכולת לשלם את התשלום, רצוי מאוד להקפיא את תשלומי המשכנתא כדי שהפיגורים לא יכנסו ללוח התשלומים ויפגעו עתידית באותם לווים אם ירצו לקחת משכנתא חדשה או להגדיל את המשנכתא לכל מטרה.

חברת להב משכנתאות מעניקה בדיקה מקיפה לפני מתחילים להקפיא את המשכנתא כי לא תמיד זה משתלם.

חשוב להבין שהבנק ישמח להקפיא את המשכנתא לעומת פיגור בתשלום!!!

כתובת: אחי אילת 62, חיפה
משרד: 073-744-3441
פקס: 077-470-3550

 
נגישות
WhatsApp chat