info@lahav-f.org.il - 073-744-3441

יועץ משכנתא

יועץ משכנתאות הוא תחום די חדש המתפתח בקרב נוטלי המשכנתאות.

חשוב לזכור שיועץ משכנתאות הארצות הברית חיוני בכל עסקה ואף חייב להשתמש בשרותיו.

תחילה נבין מה תפקידו של יועץ משכנתא:

1. לנתח את העסקה במטרה להשיג את התמהיל הטוב ביותר

2. לצאת למכרז ריביות מול הבנקים השונים

3. לדאוג ללוחות זמנים בהסכם מחשש לשינוי בעלויות הגיוס בבנקים

4. לדאוג שתרשם משכנתא לטובת הבנק הנבחר

 

למה הבנק חרד ממצב שבה לא תרשם המשכנתא?
כאשר נרשמת משכנתא בטאבו לבנק יש את היכולת לפנות לפקיד הוצל"פ במקרה של חוסר שיתוף פעולה עם החייב

ולממש את בנכס לפי ההסכם ההלוואה שנחתם.

שהנכס רשום בהערת אזהרה או חברה המנהלת את ספרי הרישום הבנק יבקש התחייבות מאיתו לרשום משכנתא במידת האפשר.

כדי להבין לעומק את התהליך וההתחייבות שלכם פנו ליועץ משכנתא המלווה אתכם מהשלב הראשון של חתימה הסכם  עד רגע קבלת הנכס ורישום משכנתא לטובת הבנק הנבחר.

 

 
נגישות
WhatsApp chat