info@lahav-f.org.il - 073-744-3441

מחיר למשתכן-קרית מוצקין

הנחיות לזכאים בתוכנית מחיר למשתכן:
תמחור ההלוואות במסגרת מסלול מחיר למשתכן (בלווי בנקאי או בערבות מדינה ורישום קרקע בטאבו) נעשה כמו בהלוואות יד ראשונה מקבלן או יד שנייה. חשוב להבין כי בחודשים האחרונים הבנקים העלו את סביבת הריבית בצורה חדה כך שמקור ההשוואה צריך להיות הגון (השוואה עם הלוואות שבוצעו בחודש האחרון) בנוסף, חשוב להבין כי הבנק לוקח בחשבון נתוני אשראי שאתם מציגים עליהם מבסס הלוואות גבוהות ומסוכנות. נכון, יש ערבות למדינה אך יחד עם זאת זכרו כי-הבנק זה גוף פרטי הנועד למטרת רווח. מי שכבר הזמין שמאי, וגילה שיש הבדלים בשמאויות-זה תלות בגודל הדירה, קומה של הדירה הנרכשת וכיווני דירה.
עוד דבר שחייב להילקח בחשבון:
הלוואה בריבית קבועה שנלקחה ל360 חודש תתומכר גבוה יותר מאותה הלוואה לזמן קצר יותר. תקופת ההלוואה היא פרמטר חשוב מאוד בקביעת שיעור הריבית.
טיב לקוח משתנה מבקשה לבקשה(מה נעשה שלא כולנו שכירים ברפא"ל עם וותק של 30 שנה ומרוויחים 35,000 נטו)

מענקים
נושא המענק הוא פרמטר שחייב להילקח בחשבון בכל הלוואה והוא משתנה מאיזור לאיזור. כפי שכולכם הבנתם,  זוכי מחיר למשתכן  זכאים  למענק בין 40,000-60,000 ופה יש תלוי באיזור הבנייה. הבנקאי שתגישו אצלו את ההלוואה ידע לבד לכמה אתם זכאים לפי הסכם הרכישה אותו תציגו.
קחו בחשבון כי במענק הוא "מענק מקום" ואתם מחוייבים להתגורר בנכס 5 שנים מיום האיכלוס (הכוונה לרגע קבלת הדירה בפועל או טופס 4)גם ככה לפי התוכנית אתם מחוייבים לא למכור לתוקופה כזאת, אז מה זה משנה?
שחרור כספים יהיה לאחר תשלום כל ההון העצמי של הלקוח. חצי מהמענק לו אתם זכאים יכנס בשלב ראשון של של התהליך.

שמאות
כידוע לכם, כל מי שמעוניין לקחת הלוואה בבנק, חייב להזמין שמאי מטעם הבנק למבנה/שטח בכדי לזהותו מבחינה משפטית. בנק ישראל ומשרד האוצר העבירו הנחיה בנוגע לשווי נכס בפרויקטים  ועד לגובה של 1,800,000 ש"ח. המחיר שעל פיו יקבע אחוז המימון הוא הערכת השמאי ולא הנמוך מבין הערכת השמאי והחוזה כמקובל בכל הלוואה בנקאית סטנדרטית.
בדירות שמחיר הנכס עובר את ה1,800,000 שקלים, השווי יהיה הגבוה מבין 1,800,000 לבין מחיר הרכישה.
במקרים שבהם שווי הנכס בחוזה גבוה מ1,800,000, שווי הנכס לצורך שיעור המימון יהיה על פי הנמוך מבין הערכת השמאי והחוזה- כנהוג המערכת הבנקאית כיום.

הכותב:
אסף להב יועץ מימון לדיור ונדל"ן מסחרי
משרד: 073-744-3441

 

 

 
נגישות
WhatsApp chat