info@lahav-f.org.il - 073-744-3441

מסמכים לשמאות

 

כאשר אתם מתכוונים לקח משכנתא, תזדקקו לשרותיו של שמאי מקרקעין.

את רשימת השמאים תקבלו מהבנק, ואז תצטרכו להזמינו בכדי להעריך את הנכס.

ישנם מסמכים שתצטרכו להכין לשמאי בזמן ביקורו בדירה:

  • טופס הפניה מהבנק
  • חוזה המכירה (דרכו הוא גם ידע בכמה קניתם את הנכס) וגם עוד פרטים לגבי הנכס עצמו
  • חוזה שכירות (אם הדירה מושכרת)
  • נסח טאבו – הרשום בטאבו של הנכס
  • אם הנכס רשם כבית משותף יש צורך בתשריט בית משותף
  • שטר חכירה – אם רלוונטי (תלוי גם בחוזה)
  • ארנונה עדכנית של הכנס
  • תעודת זהות

מה קורה שאין רישום בית משותף?

כשאין רישום בית משותף חייב לברר מי החברה שמנהלת את הזכויות ובנוסף אם הנכס רשום ברמ"י אז חייב לקבל אישור זכויות או נסח טאבו מרוכז,תשריטים חתומים ומאומתים מול הקבלן, תוכנית היתר ואישור מבנה מסוכן באיזורים מסויימים.

חשוב לבדוק: אם אין טאבו או שהתהליך מתעקב בדקו למה זה נמשך ונסו להבין מאיפה נובעת הבעיה.

נכס ללא טאבו שווה פחות מאותו נכס עם רישום בית משותף.

חשוב מאוד להכין לשמאי את כל המסמכים לצורך הכנת שומה עבור הבנק

 

אסף להב,
יועץ משכנתאות ומגשר נדל"ן

 
נגישות
WhatsApp chat