info@lahav-f.org.il - 073-744-3441

פשרות מול בנקים

בעלי חוב לבנקים עשויים לגלות לעתים קרובות כי הבנק מעוניין להגיע עמם להסדר פשרה לא פחות מהם. אולם, לפני חתימה על הסכם פשרה, על הלקוח להתכונן היטב. חברת להב משכנתאות תלווה אתכם בהליך הלא כל כך נעים מסוג זה

מאיפה להתחיל?

במערכת ההוצאה לפועל יש כיום כ־שתיים וחצי מיליון תיקים, מתוכם 19.8% תיקים זוכים השייכים לבנקים ולגופים פיננסיים. למרות העובדה שאותם בנקים מוגדרים כזוכים, הם אינם מקבלים תמיד את כספם, וזאת בשל חוסר יכולת פיננסית של חלק מהחייבים לשלם את החוב. לכן, פעמים רבות יש לבנק אינטרס להגיע להסדר חוב עם החייב והכל תלוי ביכולת של אותו חייב לשלם סכום כסף התחלתי והשאר בפריסה תשלומים

איך להתכונן להליך שכזה ומה עליי לדעת?

לפני שפונים למחלקת הגבייה של הבנק צריך להתכונן לדבר כצעד עסקי לכל דבר. אם אתם ברוח לחימה יכול להיות שאתם תגלו התנגדות שתקשה על התהליך השגת המטרה.

הכנת הסיפור האישי: "לקוח שרוצה שהבנק יתחשב בו ובקושי שלו לעמוד בהחזר החוב, חייב להביא בחשבון שיהיה עליו להיות שקוף בפני הבנק ולפרוס את כל התחייבותיו. בנוסף חייב לספר את השתלשלות החוב ואיפה הנקודות שהרגשתם שאתם קורסים אך הבנק לא פעל נכון.

צרוף אסמכתאות המעידות על נסיון שלכם לשלם את החוב אך לא היתה אפשרות יכולות רק לבסס את הטענות שלא רק שאיכם אשמים אלה לבנק היה יד בדבר.ואם יש סיפור קורע לב כגון מחלה משפחתית, איבוד מקום עבודה ואסון שפקד את המשפחה זה יכול להועיל
הגישו לבנק הצעת פשרה הגיונית ובוגרת ונסו להפחית את ההוצאות שפקדו את החוב לאורך התקופה

לסיום: שאתם מרגישים שזה החודש האחרון, פנו אלינו ואולי נוביל אתכם לדרך חדשה ולא תאבדו את הנכס

להב משכתאות-פשרות מול בנקים

כותב:
חברת ייעוץ משכנתאות 

 
1
×
צרו קשר - לשליחת הודעה יש ללחוץ על האייקון
נגישות