info@lahav-f.org.il - 073-744-3441

תביעות מול בנקים

לקוחות רבים אינם מודעים לכך שהבנקים נוטים להתפשר בתיקים של עד 500 אלף שקל שבהם הגישו הלקוחות בקשת הגנה .

הלקוחות הקטנים והבינוניים לא מגישים בקשת רשות להתגונן אל מול תביעות מול בנקים , למרות שברוב התיקים שבהם מוגשת בקשה, והיא מגובה בחוות דעת ראשונית של מומחה ועו"ד, נוטים הבנקים להתפשר עם הלקוחות. שורץ מציין, כי בדרך כלל הבנקים מוותרים על הריבית החריגה ומגיעים להסכמים עם הלקוח, תוך פריסת חובותיו.

ברגע שלקוח מקבל תביעה מהתאגיד, הוא חייב להגיב תוך 30 יום. קודם כל עליו לדרוש מהבנק את כל מסמכי החשבון על מנת לבדוק את הנתונים. במידה שהבנק מסרב להעביר את המסמכים, הלקוח פונה לביהמ"ש בבקשה לקבל רשות להתגונן. מול עורכי הדין של התאגיד.

כאשר הבנק מעביר את המסמכים יש לבדוק את נתוני התביעה: האם הם נכונים? האם יתרות החובה תואמות את סכום התביעה? האם חויבתם בפעולות לא חוקיות, כמו חיוב בהוצאות משפטיות הכוללות שכר טרחת עו"ד של הבנק?

חשוב מאוד לבדוק האם הבנק הסכים לקבל העברות כספים של קופות גמל קרנות השתלמות ותוכניות חיסכון, אך במקביל החזיר צ'קים שלכם? האם חישוב העמלות והריביות תואמים את ההסכמים שנערכו עם הבנק. לאחר בדיקת הנתונים מומלץ להגיש בקשת רשות להתגונן. אם הלקוח לא מגיש בקשת רשות להתגונן הבנק יכול לבקש קבלת פסק דין באופן אוטומטי.

 

כותב המאמר: אסף להב מומחה לפשרות ומחיקת חובות מול הבנקים

 
נגישות
WhatsApp chat